Služby

• Riadené degustácie našich vín, alebo vín podľa vášho výberu vo vašej prevádzke.
• Degustácie je možno viesť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
• Ponúkame možnosť výroby vín s logom vašej spoločnosti pre propagačné účely. Grafické spracovanie etikety môže byť podľa vášho zadania alebo návrhu nášho grafika.